מה-יא"ה

מפעל התיעוד - יהודי ארצות האסלאם (מה-יא"ה), הוקם בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת ת"א בשנת 2000, ביוזמתו ובניהולו האקדמי של פרופ' ירון צור.

 

למפעל שלוש פעילויות שונות המשלימות זו את זו:

א. סריקה דיגיטלית, קטלוג וריכוז במחשב של חומר תיעודי בתחום. ב. ניצול בסיס המידע הממוחשב לצורך העשרה של אתר אינטרנט המיועד לסטודנטים, למערכת החינוך ולקהל הרחב. ג. ניהול מחקרים בתחום ההיסטוריה והתרבות של יהודי ארצות האסלאם.